Popeye Panzió
Popeye panzió és Étterem Hegyeshalom Panzió Hegyeshalom Szállás a határ közelében Popeye étteren Szállásfoglalás a határ közelében Elérhetőségek
 
Hírlevél feliratkozás Hírlevél leiratkozás
 

Általános Szerződési Feltételek

Ezen szolgáltatási szerződés létrejön a popeyepanzio.hu-n hírlevélre regisztráló vagy foglalási űrlapot kitöltő felhasználó, továbbiakban FELHASZNÁLÓ és a
Aranykupa Kft
cím: 9222 Hegyeshalom, Fő út 105.
Nyilvántartó bíróság, cégjegyzékszám: 08-09-002539
adószám: 10741935-2-08
továbbiakban SZOLGÁLTATÓ között amennyiben a felhasználó hírlevélre regisztrál vagy foglalási űrlapon foglalást kezdeményezett a honlapon.

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma:
A szolgáltató a felhasználó részére biztosítja a popeyepanzio.hu honlap használatának lehetőségét, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei:
A szolgáltató a felhasználó adatait kizárólag ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező "Adatvédelmi nyilatkozatban" foglaltaknak megfelelően kezelheti.
A szolgáltató a regisztrálás vagy foglalás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást. A felhasználó felel a regisztrációs vagy foglalási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért. A felhasználó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatás meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal.
A felhasználó a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja.
Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni, valamint tilos a megvásárolt szolgáltatások továbbértékesítése harmadik személy számára.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató önkényesen dönthet úgy, hogy a hírlevél regisztrációját figyelmeztetés nélkül törölje.

A szerződés időtartama, felmondása:
Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
A szerződést a felhasználó az adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon bonthatja fel.
Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a felhasználó törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást.
A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti.
Ez esetben a módosított szerződésszöveget a szolgáltató köteles a felhasználónak a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően e-mail vagy belső levelezés útján elküldeni.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a belépéssel - elfogadja a módosított szerződési feltételeket.

Egyéb rendelkezések:
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk., a 2001.évi CVIII. törvény és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelő

1.1 Az adatkezelő megnevezése: Aranykupa Kft
1.2 bejegyző bíróság neve: Győr-Moson-Sopron megyei cégbíróság: 08-09-002539
Adószám: 10741935-2-08
1.2 Címe: 9222 Hegyeshalom, Fő út 105.
1.3 Telefonszáma: +36 96/220-245
1.4 Kapcsolattartó: György Imréné

Adatkezelés
1.5 Előző adatkezelés: -
1.5.1 Az adatkezelő megváltozásának jogcíme: -
1.5.2 Előző nyilvántartási azonosító: -

1.6 Az adatkezelés megnevezése:
adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon hírlevélre regisztrált felhasználók esetében, illetve a honlapon foglaló felhasználók esetében

1.7 Az adatkezelés célja:
1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó értesítése, illetve a szoba foglalás adatainak rögzítése.

2. A popeyepanzio.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

1.8 Jogalapja
1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása

1.8.2 Jogszabály címe:
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése
1.9 A tényleges adatkezelés helye:
megegyezik az adatkezelő címével
1.10 Az adatkezelés automatizáltsága:
részben gépesített

2. Adatfeldolgozás
Az Avtv. 2. §.-ának 15. pontja szerint „adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől”.

2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Aranykupa Kft
2.2 Címe: 9222 Hegyeshalom, Fő út 105.
2.3 Telefonszáma: +36 96/220-245
2.4 Kapcsolattartó: György Imréné

3. Az adatok forrása

3.1 Adatfajta megnevezése:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok hírlevél regisztráció esetén: név, e-mail cím ; foglalás esetén: név, telefonszám, e-mail cím továbbá a foglalás során megadott összes személyes adathoz csak a honlap üzemeltetője fér hozzá.
2. A popeyepanzio.hu szolgáltatásainak használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, de ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. A popeyepanzio.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ez alól kivétel az IP-cím amit minden foglaláshoz rögzítünk a foglalási folyamat megkezdésekor.

3.2 Adatforrás megnevezése:
az érintett önkéntes hozzájárulása
3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása

3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:
érintett önkéntes hozzájárulása
3.3.2 Jogszabály címe: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:
Hírlevél regisztrációs kérdőív, szoba foglaláskor kitöltött kérdőív
3.5 Az adat törlési határideje:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@popeyepanzio.hu címre kell eljuttatni a bejelentkezéshez használt e-mail címről. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó hírlevél regisztrációját megszűntetésre kerül.

4. Adattovábbítás(ok)
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A reklámok megjelenítése során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

4.1 Adatfajta megnevezése:
4.2 Címzett neve:
4.3 Az adattovábbítás jogalapja
4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:
4.3.2 Jogszabály címe:
4.4 Az adattovábbítás módja:
4.5 Időpontja:

5. Az érintettek csoportja(i)

5.1 A csoport leírása:
A felhasználók csoportját azok a személyek alkotják, akik érdeklődésüknek megfelelően látogatják a popeyepanzio.hu honlapot.
5.2 Érintettek száma:

6. Egyéb közlendők:

Hegyeshalom, 2014. 06.10.

Aranykupa Kft. képv.:
György Imréné
ügyvezető
 
nyitólap | hotel | étterem | foglalás | kapcsolat | sitemap | ÁSZF Honlapkészítés - Webdesign - Programozás - Hoszting