Popeye Panzió
Popeye Panzió
Popeye Panzió

Popeye Panzió Hegyeshalom preise

2019:

 • Doppelbett Zimmer: 30 Euro = 9 500 HUF
 • Dreibett Zimmer: 45 Euro = 14 500 HUF
 • Vierbett Zimmer: 56 Euro = 17 500 HUF

2020:

01.01-03.31

 • Doppelbett Zimmer: 30 Euro = 9 500 HUF
 • Dreibett Zimmer: 45 Euro = 14 500 HUF
 • Vierbett Zimmer: 56 Euro = 17 500 HUF

04.01-06.08 és 06.14-06.30

 • Doppelbett Zimmer: 35 Euro = 11 000 HUF
 • Dreibett Zimmer: 50 Euro = 16 000 HUF
 • Vierbett Zimmer: 60 Euro = 19 000 HUF

06.09-06.14

 • Doppelbett Zimmer: 45 Euro = 14 500 HUF
 • Dreibett Zimmer: 60 Euro = 19 000 HUF
 • Vierbett Zimmer: 75 Euro = 24 000 HUF

07.01-09.30

 • Doppelbett Zimmer: 40 Euro = 12 500 HUF
 • Dreibett Zimmer: 55 Euro = 17 500 HUF
 • Vierbett Zimmer: 65 Euro = 20 000 HUF

10.01-12.31

 • Doppelbett Zimmer: 30 Euro = 9 500 HUF
 • Dreibett Zimmer: 45 Euro = 14 500 HUF
 • Vierbett Zimmer: 56 Euro = 17 500 HUF